Frame to Table

Frame To Table - By Jonathan Ben Chaim - יהונתן בן חיים

Day Drinkin’

כשישבנו לפני חודשיים והעלנו רעיונות להפקה שתצטלם לא האמנו כמה שהיא תהיה רלוונטית. קורונה היתה אז רק עוד בירה , ברים לא…

Read more
WhatsApp me! whatsapp